Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2021

Udział w głosowaniu mógł wziąć każdy mieszkaniec Namysłowa. Głosować można było w sposób tradycyjny i za pośrednictwem internetu. Osoby, które w momencie głosowania nie ukończyły 16 roku życia mogły głosować jedynie w sposób tradycyjny i musiały posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

Głosowanie trwało od 21 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Wersja XML