Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Od Juniora Do Seniora" - przestrzeń rekreacyjna przy ulicy Modrzewiowej

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 6

Nazwa zadania: "Od Juniora Do Seniora" - przestrzeń rekreacyjna przy ulicy Modrzewiowej

Lokalizacja zadania: Działka nr 183/2 przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie

Szacunkowy koszt zadania: 50.000 zł

Opis zadania: Koncepcja zagospodarowania terenu ma zapewnić mieszkańcom osiedla dostęp do miejskiego terenu wypoczynkowego. Urządzenia wybrane do projektu pozwalają zaspokoić potrzeby mieszkańców wszystkich grup wiekowych. Działania które zostaną podjęte przy realizacji zadania mają włączyć mieszkańców w proces powstawanie terenu rekreacyjnego, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli szanse na integracje. Część zadań podanych w kosztorysie zostanie wykonana przez samych mieszkańców, np. rekultywacja i sprzątanie terenu mieszkańcy wykonują własnym sprzętem i siłami własnych rąk, to samo dotyczy usypywania tłucznia czy dostawę piasku na miejsce inwestycji. Część ławek oraz paleniska powstaną również dzięki zaangażowaniu i chęciom do pracy mieszkańców Osiedla nr VI. Infrastruktura zabawowa, fitness i mała architektura postawione zostaną przez firmę zewnętrzną.
Teren został podzielony na 5 części:

Uzasadnienie: Na obszarze Osiedla nr VI brakuje terenów i infrastruktur do zabawy, wypoczynku i spotkań dla młodzieży, dorosłych i osób starszych. wybudowanie małego kompleksu rekreacyjnego zaspokoi potrzeby mieszkańców w dostępie do w/w infrastruktur. Jeśli inwestycja powstanie swoje oddziaływanie będzie miała na blisko 80% obszaru osiedla nr VI oraz na część ulicy Reymonta.

Załącznik: PDFWniosek Zarządu Osiedla nr 6

Wersja XML