Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista projektów biorących udział w głosowaniu w 2017 roku

Poniżej opublikowana jest pełna lista projektów, które zostały dopuszczone do głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w 2017 roku*.

 1. NamysLove rowerowe
 2. "Aktywnym bądź" - aranżacja terenów sportu i rekreacji na osiedlach II, IV, VI w Namysłowie
 3. Wytyczenie i oznakowanie na terenie miasta szlaku turystycznego pod nazwą "Miejski Szlak Turystyczny"
 4. Reymonta czyta dzieciom

* Zachowane zostały nazwy projektów zgłoszone przez wnioskodawców.

Wersja XML